Friday, 4 May 2012

RPH : Bahasa Melayu Tahun 1


                  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA KSSR                
                                             TAHUN 1 2012
      TARIKH/HARI: 26.4.2012 ( AHAD )     KELAS: 1BESTARI /35 ORANG
TEMA
HIDUP SELAMAT
TAJUK
BERHATI-HATI DI JALAN RAYA
FOKUS UTAMA
1.4,1.4.1
FOKUS SAMPINGAN
3.5,3.5.1
OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran murid-murid dapat:
1.Bertutur dengan menggunakan diksi cermat dan selamat.
2.Melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul berdasarkan gambar.
SISTEM BAHASA
Ayat majmuk
MEDIA/BBM
Kad ayat,lembaran kerja


                     AKTIVITI
PENGISIAN KURIKULUM
        CATATAN
Langkah 1.
 1.          Guru menunjukkan gambar/slide situasi di jalan raya. 
 2.        Menunjukkan situasi orang melintas jalan.
 3.        Mengaitkan topik pada hari ini.

Langkah 2.    

          1.   Menggunakan buku teks    
                 halaman 63. 
          2.  Bertutur menggunakan diksi 
                cermat dan selamat.   
          3.  Guru menerangkan tentang 
                 keselamatan di jalan raya.

Langkah 3. 
 1.  Menunjukkan kad gambar beberapa symbol di jalan raya kepada murid.
 2.  Membaca dan menyebut perkataan dengan betul .i.hentian bas  ii.lampu isyarat iii.lintasan belang iv.berhenti

Langkah 4.
 1. Salin perkataan yang telah dipelajari. 
 2. Lengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.

Nilai: kerjasama
KBT: KB-Mengecam

              

Pendidikan
Keselamatan
Jalan raya
Tatabahasa:
Ayat majmuk

PENTAKSIRAN/PENILAIAN
Murid-murid dapat menulis perkataan yang sesuai pada gambar dengan betul.


Lembaran kerja

IMPAK :

PENGAYAAN: Warnakan symbol-simbol yang terdapat di jalan raya
  LEMBARAN KERJA
                                         BAHASA MALAYSIA TAHUN 1
Nama : ___________________                                    
Tarikh:__________
Kelas : 1 _________

ARAHAN : Lengkapkan ayat berdasarkan gambar dan perkataan. melintas jalan                             papan tanda                             hentian bas                  wisel
     
lintasan belang                       pengawal lalu-lintas


 1.  Nadia menunggu bas sekolah di _________________________.   
 2. Kenderaan berhenti ketika murid _______________________. 
 3. Murid –murid melintas jalan di _________________________.   
 4. ________________________membantu murid melintas jalan. 
 5. Pengawal lalu lintas menggunakan __________________ dan __________  untuk membantu murid-murid melintas jalan.

                                                

   

1 comment: